Select PageTLK-10: — Apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais ir jų poveikis, kai ketinimas nepatikslintas

Poskyrį Y10-Y34 sudaro 24 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 24 kodai.

V01-Y98 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:

1. Y10Apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais bei antireumatiniais preparatais ir jų poveikis, kai ketinimas nepatikslintas
2. Y11Apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais ir migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas nežinomas
3. Y12Apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur, kai ketinimas nežinomas
4. Y13Apsinuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
5. Y14Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
6. Y15Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas
7. Y16Apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
8. Y17Apsinuodijimas kitomis dujomis ir garais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
9. Y18Apsinuodijimas pesticidais bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
10. Y19Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas
11. Y20Pasikorimas, pasmaugimas ir uždusimas, kai ketinimas nežinomas
12. Y21Paskendimas, kai ketinimas nežinomas
13. Y22Šūvis iš pistoleto, kai ketinimas nežinomas
14. Y24Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo, kai ketinimas nežinomas
15. Y25Sužalojimas sprogmenimis, kai ketinimas nežinomas
16. Y26Gaisro ir ugnies poveikis, kai ketinimas nežinomas
17. Y27Sužalojimas vandens garais, karštais garais ir karštais objektais, kai ketinimas nežinomas
18. Y28Sužalojimas aštriais objektais, kai ketinimas nežinomas
19. Y29Sužalojimas bukais objektais, kai ketinimas nežinomas
20. Y30Nukritimas, nušokimas ar nustūmimas iš aukštesnės vietos, kai ketinimas nežinomas
21. Y31Nukritimas, gulėjimas ar išbėgimas priešais judantį objektą ar atsitrenkimas į jį, kai ketinimas nežinomas
22. Y32Sutraiškymas motorine transporto priemone, kai ketinimas nežinomas
23. Y33Kiti patikslinti įvykiai, kai ketinimas nežinomas
24. Y34Nepatikslinti įvykiai, kai ketinimas nežinomasDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y10-Y34→ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS