Select PageTLK-10: Y24 — Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo, kai ketinimas nežinomas


Ligos kodas Y24 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo, kai ketinimas nežinomas.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y10-Y34→ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS
        • Y24→Šūvis iš kito ar nepatikslinto šaunamojo ginklo, kai ketinimas nežinomas