Select PageTLK-10: Y19 — Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas


Ligos kodas Y19 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas.
Atgal

Pastaba dėl Y19 diagnozės kodo taikymo: Apima: koroziją skatinančias aromatines medžiagas, rūgštis ir ėsdinančius šarmus / klijus ir lipnias medžiagas / metalus, įskaitant dūmus ir garus / dažus ir dažomąsias medžiagas / papildomas augalų tręšimo priemones ir trąšas / nuodingus maisto produktus ir nuodingus augalus / muilus ir plovimo priemonesDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y10-Y34→ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS
        • Y19→Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas