Select PageTLK-10: Y15 — Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas


Ligos kodas Y15 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas.
Atgal

Pastaba dėl Y15 diagnozės kodo taikymo: Apima: alkoholį: / • butilą [1-butanolį] / • etilą [etanolį] / • izopropilą [2-propanolį] / • metilą [metanolį] / • neklasifikuojamą kitaip / • propilą [1-propanolį] / fuzelįDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y10-Y34→ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS
        • Y15→Apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, kai ketinimas nežinomas