Select PageTLK-10: Y22 — Šūvis iš pistoleto, kai ketinimas nežinomas


Ligos kodas Y22 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: šūvis iš pistoleto, kai ketinimas nežinomas.
Atgal

Pastaba dėl Y22 diagnozės kodo taikymo: Apima: šaunamuosius ginklus, skirtus naudoti viena ranka / rankinius šaunamuosius ginklus, kurie yra aktyvuojami: / • oru / • dujomis / • paraku / • spyruokle / pistoletus / revolverius / nupjautvamzdžius: / • graižtvinius šautuvus / • šratinius šautuvus Išskyrus: Verio (Very ) signalinius pistoletus (Y24.9)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y10-Y34→ĮVYKIS, KAI KETINIMAS NEPATIKSLINTAS
        • Y22→Šūvis iš pistoleto, kai ketinimas nežinomas