Select PageTLK-10: W00 — Griuvimas lygioje vietoje ant ledo ir sniego


Ligos kodas W00 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: griuvimas lygioje vietoje ant ledo ir sniego.
Atgal

Pastaba dėl W00 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: kritimą, susijusio su: / • pačiūžomis ir slidėmis (W02) / • laiptais ir laipteliais (W10)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • W00→Griuvimas lygioje vietoje ant ledo ir sniego