Select PageTLK-10: — Specifinis tarimo ir kalbos raidos sutrikimas

Poskyrį F80-F89 sudaro 7 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 27 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F80-F89→PSICHOLOGINĖS RAIDOS SUTRIKIMAI