Select PageTLK-10: — Manijos epizodas

Poskyrį F30-F39 sudaro 7 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 42 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F30-F39→NUOTAIKOS [AFEKTINIAI] SUTRIKIMAI