Select PageDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F10-F19→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI DĖL PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO