Select PageTLK-10: X86 — Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas


Ligos kodas X86 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas.
Atgal

Pastaba dėl X86 diagnozės kodo taikymo: Žr. penktojo skaitmens poskyrius Išskyrus: koroziją skatinančias dujas (X88.0)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • X85-Y09→PASIKĖSINIMAS
        • X86→Pasikėsinimas vartojant korozines medžiagas