Select PageTLK-10: — Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas

Poskyrį X85-Y09 sudaro 24 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 26 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • X85-Y09→PASIKĖSINIMAS