Select PageTLK-10: — Osteoporozė su patologiniu lūžiu

Poskyrį M80-M94 sudaro 3 diagnozę patikslinantys poskyriai. Priskaičiuojant 3 žemesnėse kategorijose esančius patikslinančius įrašus, šis poskyris apima 108 TLK kodus.

M00-M99 kategoriją patikslinančių poskyrių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • M00-M99→JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS
      • M80-M94→OSTEOPATIJOS IR CHONDROPATIJOS