Select PageTLK-10: — Osteoporozė su patologiniu lūžiu

Poskyrį M80-M85 sudaro 5 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 46 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • M00-M99→JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS
      • M80-M94→OSTEOPATIJOS IR CHONDROPATIJOS
      • M80-M85→KAULŲ TANKIO IR STRUKTŪROS PAŽEIDIMAI