Select PageTLK-10: — Osteomielitas

Poskyrį M86-M90 sudaro 4 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 31 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • M00-M99→JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS
      • M80-M94→OSTEOPATIJOS IR CHONDROPATIJOS
      • M86-M90→KITOS OSTEOPATIJOS