Select PageTLK-10: — Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija]

Poskyrį D60-D64 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 21 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • D50-D89→KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
      • D60-D64→APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS