Select PageTLK-10: D60 — Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija]

Kategoriją D60 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D60 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija].Pastaba dėl D60 diagnozės kodo taikymo: Apima: eritropoezės ląstelių aplaziją (įgytą) (suaugusiųjų) (su timoma)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • D50-D89→KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
      • D60-D64→APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS
        • D60→Įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija [eritroblastopenija]