Select PageTLK-10: D64 — Kitos anemijos

Kategoriją D64 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D64 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos anemijos.Pastaba dėl D64 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: refrakterinę anemiją: • neklasifikuojamą kitaip (D46.4) • su pertekliniu blastų kiekiu:   • su transformacija (C92.0)   • neklasifikuojamą kitaip (D46.2) • su žiediniais sideroblastais (D46.1) • be žiedinių sideroblastų (D46.0)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • D50-D89→KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
      • D60-D64→APLAZINĖS IR KITOS ANEMIJOS
        • D64→Kitos anemijos