Select PageTLK-10: Y98 — Būklė, sąlygota gyvenimo būdo


Ligos kodas Y98 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: būklė, sąlygota gyvenimo būdo.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y90-Y98→PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTIMIS, KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR
        • Y98→Būklė, sąlygota gyvenimo būdo