Select PageTLK-10: Y97 — Būklė, sąlygota aplinkos užteršimo


Ligos kodas Y97 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: būklė, sąlygota aplinkos užteršimo.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y90-Y98→PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTIMIS, KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR
        • Y97→Būklė, sąlygota aplinkos užteršimo