Select PageTLK-10: X35 — Ugnikalnio išsiveržimo auka


Ligos kodas X35 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: ugnikalnio išsiveržimo auka.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X35→Ugnikalnio išsiveržimo auka