Select PageTLK-10: — Intensyvaus natūralaus karščio poveikis

Poskyrį X30-X39 sudaro 10 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 10 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
      • X30-X39→GAMTOS JĖGŲ POVEIKIS