Select PageTLK-10: X34 — Žemės drebėjimo auka


Ligos kodas X34 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: žemės drebėjimo auka.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X34→Žemės drebėjimo auka