Select Page


Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
      • X20-X29→SĄLYTIS SU NUODINGAISIAIS GYVŪNAIS IR AUGALAIS