Select PageTLK-10: X28 — Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais augalais


Ligos kodas X28 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais augalais.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X28→Sąlytis su kitais patikslintais nuodingaisiais augalais