Select Page


Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
      • X10-X19→SĄLYTIS SU KARŠČIU IR KARŠTOMIS MEDŽIAGOMIS