Select PageTLK-10: X13 — Sąlytis su vandens garais ir karštais garais


Ligos kodas X13 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: sąlytis su vandens garais ir karštais garais.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X13→Sąlytis su vandens garais ir karštais garais