Select PageTLK-10: S47 — Peties ir žasto traiškytinis sužalojimas


Ligos kodas S47 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: peties ir žasto traiškytinis sužalojimas.
Atgal

Pastaba dėl S47 diagnozės kodo taikymo: Jei reikia, koduokite taip pat suspaudimo sindromą (T79.5). / Išskyrus: alkūnės traiškytinį sužalojimą (S57.0) / kai sužalojimo tipas žinomas (pvz., kontuzija, lūžis, išnirimas, vidinė trauma), koduokite tik sužalojimo tipąDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • S00-T98→SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI
      • S40-S49→PETIES IR ŽASTO SUŽALOJIMAI
        • S47→Peties ir žasto traiškytinis sužalojimas