Select PageTLK-10: R42 — Svaigulys ir galvos sukimasis


Ligos kodas R42 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: svaigulys ir galvos sukimasis.
Atgal

Pastaba dėl R42 diagnozės kodo taikymo: Galvos sukimasis / Svaigulys, neklasifikuojamas kitaip Išskyrus: galvos svaigimo sindromus (H81)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R40-R46→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU PAŽINIMO, SUVOKIMO YPATYBĖMIS, EMOCINE BŪSENA IR ELGESIU
        • R42→Svaigulys ir galvos sukimasis