Select PageTLK-10: R12 — Rėmuo


Ligos kodas R12 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: rėmuo.
Atgal

Pastaba dėl R12 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: dispepsiją: / • funkcinę (K30)  / • neklasifikuojamas kitaip (R10.1)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R10-R19→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU VIRŠKINIMO SISTEMA IR PILVU
        • R12→Rėmuo