Select PageTLK-10: R01 — Širdies ūžesiai ir širdies tonai

Kategoriją R01 sudaro 3 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas R01 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: širdies ūžesiai ir širdies tonai.Pastaba dėl R01 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: atsiradusius perinataliniu laikotarpiu (P29.82)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R00-R09→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU KRAUJOTAKOS IR KVĖPAVIMO SISTEMOMIS
        • R01→Širdies ūžesiai ir širdies tonai