Select PageTLK-10: — Širdies ritmo sutrikimai

Poskyrį R00-R09 sudaro 9 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 42 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R00-R09→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU KRAUJOTAKOS IR KVĖPAVIMO SISTEMOMIS