Select PageTLK-10: — Įgimtos nosies formavimosi ydos

Poskyrį Q30-Q34 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 35 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q30-Q34→ĮGIMTOS KVĖPAVIMO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS