Select PageTLK-10: Q31 — Įgimtos gerklų formavimosi ydos

Kategoriją Q31 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q31 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: įgimtos gerklų formavimosi ydos.Pastaba dėl Q31 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: įgimtą (gerklų) stridorą (švilpesį), neklasifikuojamą kitaip (P28.89)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q30-Q34→ĮGIMTOS KVĖPAVIMO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS
        • Q31→Įgimtos gerklų formavimosi ydos