Select PageTLK-10: I64 — Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas


Ligos kodas I64 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas .
Atgal

Pastaba dėl I64 diagnozės kodo taikymo: Cerebrovaskulinis (smegenų kraujagyslių) įvykis, neklasifikuojamas kitaipDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • I00-I99→KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
      • I60-I69→CEREBROVASKULINĖS (SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ) LIGOS
        • I64→Insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas