Select PageTLK-10: F69 — Nepatikslintas suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimas


Ligos kodas F69 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: nepatikslintas suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimas.
Atgal

Pastaba dėl F69 diagnozės kodo taikymo: PROTINIS ATSILIKIMAS(F70-F79) ∇0531 Protinis atsilikimas – tai sulėtėjusios arba neužbaigtos protinės raidos būsena, kai sutrinka įgūdžiai, pasireiškiantys vystymosi metu ir lemiantys bendrąjį intelekto lygį, t. y. pažintinius, kalbinius, motorinius ir socialinius sugebėjimus. Kartu su protiniu atsilikimu gali būti arba nebūti bet kuris kitas psichikos arba somatinis sutrikimas. / Visuotinai priimta, kad protinis atsilikimas yra vertinamas standartizuotais intelekto testais. Juos galima papildyti skalėmis, vertinančiomis socialinę adaptaciją esamoje aplinkoje. Iš šių tyrimų gauti duomenys parodo apytikslį protinio atsilikimo laipsnį. Diagnozė taip pat priklauso nuo patyrusio diagnostiko atlikto bendro intelektualinių funkcijų įvertinimo. / Intelektualiniai gebėjimai ir socialinė adaptacija, laikui bėgant, gali keistis ir, nors ir retai, treniruojantis ir taikant reabilitaciją, gali net pagerėti. Diagnozė turi būti rašoma, remiantis tiriamuoju momentu nustatytu intelekto lygiu. Susijusioms būklėms, tokioms kaip autizmas, kitiems vystymosi sutrikimams, epilepsijai, elgesio sutrikimams arba sunkiems fiziniams trūkumams nurodyti naudokite papildomą kodą. Kategorijoms F70–F79 toliau pateikiama ketvirtojo skaitmens subklasifikacija elgesio sutrikimo mastui nurodyti: .0 elgesio sutrikimo nėra arba jis minimalus .1 reikšmingas elgesio sutrikimas, reikalaujantis dėmesio ar gydymo .8 kiti elgesio sutrikimai .9 nėra duomenų apie elgesio sutrikimąDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F60-F69→SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
        • F69→Nepatikslintas suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimas