Select PageTLK-10: F62 — Ilgalaikiai asmenybės pakitimai, nesusiję su smegenų pakenkimu ir liga

Kategoriją F62 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas F62 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: ilgalaikiai asmenybės pakitimai, nesusiję su smegenų pakenkimu ir liga.Pastaba dėl F62 diagnozės kodo taikymo: Į šią grupę įtraukti suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai, kurie pasireiškia po katastrofiškų išgyvenimų, ryškaus užsitęsusio streso arba po sunkios psichikos ligos tiems asmenims, kurie iki tol nepasižymėjo asmenybės sutrikimu. Ši diagnozė turi būti taikoma tik tada, kai yra duomenų, kad apibrėžtai ir ilgam pakinta asmens aplinkos ir savęs suvokimo stereotipas, ryšiai su aplinka ir požiūris į aplinką ir save. Asmenybės pakitimas turi būti ryškus ir pasireikšti nelanksčiu bei neadaptuotu elgesiu, nebūdingu asmeniui iki patogeninio patyrimo. Šis pokytis neturi būti kito psichikos sutrikimo išraiška arba ankstesnio psichikos sutrikimo rezidualinis simptomas. Išskyrus: asmenybės ir elgesio sutrikimus dėl galvos smegenų ligos, pažeidimo ir disfunkcijos (F07)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F60-F69→SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
        • F62→Ilgalaikiai asmenybės pakitimai, nesusiję su smegenų pakenkimu ir liga