Select Page


Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F00-F09→ORGANINIAI IR SIMPTOMINIAI PSICHIKOS SUTRIKIMAI