Select PageTLK-10: — Vitamino A stoka

Poskyrį E50-E64 sudaro 13 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 57 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • E00-E90
      • E50-E64→KITŲ MEDŽIAGŲ STOKA DĖL MITYBOS NEPAKANKAMUMO