Select PageTLK-10: E50 — Vitamino A stoka

Kategoriją E50 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas E50 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: vitamino a stoka.Pastaba dėl E50 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: vitamino A stokos padarinius (E64.1)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • E00-E90
      • E50-E64→KITŲ MEDŽIAGŲ STOKA DĖL MITYBOS NEPAKANKAMUMO
        • E50→Vitamino A stoka