Select PageTLK-10: — Akies ir akies priedų piktybinis navikas

Poskyrį C69-C72 sudaro 4 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 34 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • C00-C97
      • C69-C72→AKIŲ, SMEGENŲ IR KITŲ CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS DALIŲ PIKTYBINIAI NAVIKAI