Select PageTLK-10: C69 — Akies ir akies priedų piktybinis navikas

Kategoriją C69 sudaro 9 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas C69 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: akies ir akies priedų piktybinis navikas.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • C00-C97
        • C69→Akies ir akies priedų piktybinis navikas