Select PageDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z55-Z65→ASMENYS, KURIŲ SVEIKATAI KYLA GRĖSMĖ DĖL SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ IR PSICHOSOCIALINIŲ APLINKYBIŲ