Select PageTLK-10: — Konsultavimas dėl kontracepcijos

Poskyrį Z30-Z39 sudaro 10 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 71 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z30-Z39→ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DĖL SU REPRODUKCIJA SUSIJUSIŲ APLINKYBIŲ