Select Page


Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z20-Z29→ASMENYS, KURIEMS GALIMAI GRESIA UŽKREČIAMOSIOS LIGOS