Select Page

TLK-10: — Kontaktas su sergančiaisiais užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis

Poskyrį Z20-Z29 sudaro 10 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 68 kodai.

Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z20-Z29→ASMENYS, KURIEMS GALIMAI GRESIA UŽKREČIAMOSIOS LIGOS