Select PageTLK-10: Z10 — Įprastinis tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas

Kategoriją Z10 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Z10 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: įprastinis tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas.Pastaba dėl Z10 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: medicininį patikrinimą dėl administracinių priežasčių (Z02)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z00-Z13→ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
        • Z10→Įprastinis tam tikrų nurodytų gyventojų grupių sveikatos patikrinimas