Select PageTLK-10: Z09 — Tolesnis stebėjimas po kitų būklių, bet ne piktybinių navikų, gydymo

Kategoriją Z09 sudaro 8 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Z09 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: tolesnis stebėjimas po kitų būklių, bet ne piktybinių navikų, gydymo.Pastaba dėl Z09 diagnozės kodo taikymo: Apima: medicininį stebėjimą po gydymo Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54) / medicininį stebėjimą po gydymo dėl piktybinių navikų (Z08) / stebėjimą dėl: / • kontracepcijos (Z30.4–Z30.5) / • protezų ir kitų medicininių įtaisų (Z44–Z46)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z00-Z13→ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
        • Z09→Tolesnis stebėjimas po kitų būklių, bet ne piktybinių navikų, gydymo