Select PageTLK-10: Z08 — Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo

Kategoriją Z08 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Z08 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo.Pastaba dėl Z08 diagnozės kodo taikymo: Apima: medicininį stebėjimą po gydymo Išskyrus: dispanserinį stebėjimą ir sveikimą (Z42–Z51, Z54)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z00-Z13→ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
        • Z08→Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo