Select PageTLK-10: Z01 — Kitas specialus asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, sveikatos patikrinimas ir ištyrimas

Kategoriją Z01 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Z01 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitas specialus asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, sveikatos patikrinimas ir ištyrimas.Pastaba dėl Z01 diagnozės kodo taikymo: Apima: nurodytų sistemų įprastinį ištyrimą Išskyrus: ištyrimą dėl: / • administracinių tikslų (Z02) / • įtariamų būklių, nepatvirtintų (Z03) / specialusis ištyrimas (Z11–Z13)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z00-Z13→ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
        • Z01→Kitas specialus asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, sveikatos patikrinimas ir ištyrimas