Select PageTLK-10: Z00 — Asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos patikrinimas ir ištyrimas

Kategoriją Z00 sudaro 8 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Z00 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos patikrinimas ir ištyrimas.Pastaba dėl Z00 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: patikrinimą (Z02)dėl administracinių priežasčių / specialųjį patikrinimą (Z11–Z13)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Z00-Z99→SVEIKATOS BŪKLĘ VEIKIANTYS FAKTORIAI IR APSILANKYMAI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE
      • Z00-Z13→ASMENS APSILANKYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PASITIKRINIMUI IR/AR IŠTYRIMUI
        • Z00→Asmenų, neturinčių nusiskundimų ar nustatytos diagnozės, bendras sveikatos patikrinimas ir ištyrimas