Select PageTLK-10: Y96 — Būklė, sąlygota darbo


Ligos kodas Y96 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: būklė, sąlygota darbo.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y90-Y98→PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTIMIS, KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR
        • Y96→Būklė, sąlygota darbo